Arvonlisäverovapaa kotipalveluiden tukipalvelu

Sannan MoniPalvelu Oy on oikeutettu tuottamaan arvonlisäverosta vapaata kotipalveluiden tukipalvelua.

Mitä on arvonlisäverovapaa tukipalvelu?

Osa kotipalvelua tarjoavista yrityksistä on oikeutettu tarjoamaan palveluja asiakkaalle arvonlisäverovapaasti. Näiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. 

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.

Sosiaalihuollolla tarkoitetaan mm. toimintaa, jonka tarkoituksena on:
 • lasten ja nuorten huolto
 • iäkkäiden henkilöiden huolto
 • vammaisten henkilöiden huolto
 • muut vammaisten palvelut ja tukitoimet
 • muu tällainen toiminta.

Verottomaksi sosiaalihuolloksi katsotaan myös varhaiskasvatus, esimerkiksi päiväkotitoiminta, perhepäivähoito tai muu varhaiskasvatustoiminta.

Susanna
SPALVELU.FI - VANHUSTENHOITO2

Tuotamme palvelua seuraavilla alueilla

Tukipalveluita voivat tuottaa kunnan alueella vain kyseisen kunnan ja aluehallintoviranomaisen hyväksymät palveluntuottajat. 

Kuka on oikeutettu arvonlisäverottomaan kotipalveluiden tukipalveluun?

Henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut iän, sairauden tai vamman johdosta voivat olla oikeutettuja kaupungin tukemaan kotipalveluiden tukipalveluun. Ota yhteyttä, niin sovitaan veloitukseton kartoituskäynti.

Mikäli arvonlisäverottomien palveluiden kriteerit täyttyvät, myöntää vastuuhenkilömme oikeuden hankkia palveluita arvonlisäverosta vapautettuna palveluna.

Tukipalveluita ovat mm.

 • SIIVOUS
 • VAATEHUOLTO
 • SAATTAJAPALVELU
 •  KYLVETYSAPU
 • KAUPPA-APU
 • LASTENHOITO
 • MUUT ASIOINTIPALVELUT
 • SOSIAALISTA KANSSAKÄYMISTÄ EDISTÄVÄT PALVELUT